Home

RF Ontwerp en Radioamateur Gerelateerde Programma‘s

Link: https://g6auc.me.uk/programs.html

Deze Nederlandse vertaling door Johanne Teerink.


Deze programma’s worden verspreid in de hoop dat ze nuttig zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

De meeste worden beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, versie 2 van de licentie, of (naar uw keuze) elke latere versie, maar zie de licentievoorwaarden voor elk individueel programma.

Bijna al deze programma’s zijn in de vorm van Yahoo! Widgets waarvoor de installatie van de Yahoo! (Konfabulator) Widget-engine vereist is.
Yahoo! Widgets zijn gecodeerd in XML en javascript.

Ze zijn verpakt als Widgets (gearchiveerd in formaat zip met extensie .widget) in gearchiveerd map. De code kan worden onderzocht door de .widget-bestanden uit te pakken.

Een Hindi vertaling van deze pagina door Nathan Zed kan worden gevonden hier.

Een Portugese vertaling van deze pagina door Artur Weber en Adelina Domingos kan worden gevonden hier.


RF Design Widgets

NetCalc – een RF-impedantiecalculator (Downloads: 23.979)
beeld
NetCalc is grotendeels gebaseerd op het programma NETCALC van Ian White.
NETCALC werd door Ian beschreven als een eenvoudige impedantiecalculator voor het uitwerken van ideeën voor het ontwerpen van radiofrequentie netwerken.

Deze Yahoo! Widget kan worden gebruikt op Windows en op oudere versies van macOS (vóór 10.11 El Capitan).

U kunt ook de nieuwe webversie gebruiken of de bestanden downloaden voor lokaal gebruik in uw browser.


TLC – Transmissielijncalculator


beeld

Dit is een calculator die transmissielijnberekeningen uitvoert. Verschillende geometrieën zijn mogelijk waarbij de warme en koude geleiders elliptische of rechthoekige vormen hebben. De widget berekent de lijnkenmerken en geeft het spanningsveld weer.

Aan amateurradio gerelateerde widgets

AC driefasige rekenmachine
beeld
Dit is een calculator die eenvoudige driefasige wisselstroomberekeningen uitvoert. Gegeven drie van de vier hoeveelheden voltage, stroom, arbeidsfactor en vermogen, berekent de Widget de waarde van de vierde. Er worden twee formules gebruikt, één voor lijnspanningen en stromen, de andere voor fasespanningen en stromen.

Verzwakker (Downloads: 8.525)


beeld

Verzwakker is een calculator voor het ontwerp van passieve weerstandsverzwakkers en impedantie-aanpassingscircuits.

beeldVersie 2.1

De Widget kan helpen bij het ontwerp van PI-netwerk-, T-netwerk-, BT-netwerk-, B-netwerk- en L-netwerk verzwakkers en impedantie-aanpassingscircuits. Het kan afzonderlijke berekeningen uitvoeren en (in symmetrische gevallen) tabellen genereren voor later gebruik.

Coil Inductance
beeld
Dit is een calculator die de eigenschappen berekent van een luchtspoel met enkele winding. Gegeven drie parameters berekent de Widget de waarde van een vierde.


Morse Key
beeld
Dit is een Morse code oefenprogramma. De verzendsnelheid kan door de gebruiker worden ingesteld (Farnsworth-methode) tussen 5 en 20 wpm. Tekstbestanden en teksten kunnen naar het hoofdvenster worden gesleept en worden na een vertraging van twee seconden verzonden. Er zijn tien door de gebruiker in te stellen “standaard” -teksten die worden verzonden door op een sneltoets te drukken. Het toetsenbord kan worden gebruikt om morsecode te verzenden. De widget toont de tekens (maar niet de morsepatronen) terwijl ze worden verzonden.


Ohm’s Law Calculator
beeld
Dit is een calculator die eenvoudige berekeningen uitvoert met de wet van Ohm. Gegeven elke twee van de vier grootheden – spanning, stroom, weerstand of vermogen – berekent de Widget de waarden van de andere twee.
Weerstanden


beeld


De Resistors Widget is een calculator die kan worden gebruikt om de gekleurde banden op weerstanden (en enkele kleine condensatoren) te decoderen.

Tx lijncalculator
beeld
Dit is een calculator die eenvoudige transmissielijnberekeningen uitvoert. Gegeven drie lijnparameters, berekent de Widget de waarde van een vierde. Twee formules worden gebruikt, één voor coaxiale kabel, de andere voor parallelle lijn.

(Mijn) Yahoo! widgets

Dit is een verzameling Widgets die door mij zijn ontworpen en gemaakt of waaraan ik een bijdrage heb geleverd.

(Mijn) Yahoo! widgets

JavaScript-programma’s

CRC32 Checksum-calculator

CRC-CCITT-16 Checksum-calculator

CRC16 Checksum-calculator

PostScript-programma’s

NMEA naar RS232-interfacekaart

NetCalc Impedance Chart (PDF)

Resonant Circuit Nomogram (1-10MHz (PDF)

Resonant Circuit Nomogram (100 kHz-10 MHz) (PDF)

Woensdag, februari 20, 2019.